define

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

defineBir isimli sabit tanımlar

Açıklama

define ( string $isim , mixed $değer [, bool $harf_büyüklüğüne_duyarsız = false ] ) : bool

Çalışma sırasında bir isimli sabit tanımlamaya yarar.

Değiştirgeler

isim

Sabitin ismi.

değer

Sabitin değeri. Sadece sayıl ve null değerlere izin verilir. Sayıl değerler, integer, float, string veya boolean türünde değerlerdir. resource türünde sabitler tanımlamak mümkün ise de beklenmedik davranışlara yol açacağından bu önerilmez.

harf_büyüklüğüne_duyarsız

TRUE belirtilirse, tanımlanan sabitin ismi harf büyüklüğüne duyarsız olarak tanımlanır. Öntanımlı davranış harf büyüklüğüne duyarlıdır; yani SABiT ve Sabit farklı sabitler olarak ele alınır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Sabit tanımlamak

<?php
define
("CONSTANT""Hello world.");
echo 
CONSTANT// çıktısı: "Hello world."
echo Constant// çıktısı: "Constant" Ayrıca bir uyarı çıktılanır.

define("GREETING""Hello you."true);
echo 
GREETING// çıktısı: "Hello you."
echo Greeting// çıktısı: "Hello you."

?>

Ayrıca Bakınız