date_sunset

(PHP 5, PHP 7)

date_sunset Verilen gün ve konum için günbatımı zamanını döndürür

Açıklama

date_sunset ( int $zamandamgası [, int $biçim = SUNFUNCS_RET_STRING [, float $enlem = ini_get("date.default_latitude") [, float $boylam = ini_get("date.default_longitude") [, float $başucu = ini_get("date.sunset_zenith") [, float $gmt_farkı = 0 ]]]]] ) : mixed

date_sunset() işlevi, verilen gün (zamandamgası) ve konum için günbatımı zamanını döndürür.

Değiştirgeler

zaman damgası

Günbatımı zamanı alınacak günün zamandamgası.

biçim

biçim sabitleri
sabit açıklama örnek
SUNFUNCS_RET_STRING Sonucu dizge olarak döndürür. 16:46
SUNFUNCS_RET_DOUBLE Sonucu gerçek sayı olarak döndürür. 16.78243132
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP Sonucu tamsayı (zaman damgası) olarak döndürür. 1095034606

enlem

Kuzey yarımküre öntanımlıdır. Güney yarımküre için negatif değer girin. Ayrıca bakınız: date.default_latitude

boylam

Doğu yarımküre öntanımlıdır. Batı yarımküre için negatif değer girin. Ayrıca bakınız: date.default_longitude

başucu

Öntanımlı: date.sunset_zenith

gmt_farkı

Saat cinsinden belirtilir.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda, biçim değiştirgesiyle belirlenen biçemde gün batımı zamanını, başarız olduğunda FALSE değerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - date_sunset() örneği

<?php

/* İstanbul, Türkiye için günbatımı zamanı hesabı
Enlem: 41.01 Kuzey
Boylam: 28.58 Doğu
Başucu ~= 90
saat farkı: +2 GMT
*/

echo date("D M d Y"). ', günbatımı: ' .date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING41.0128.58902);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Thu Dec 11 2008, günbatımı: 16:33

Ayrıca Bakınız

  • date_sunrise() - Belirtilen gün ve konum için şafak zamanını döndürür