die

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

dieexit() işlevinin eşdeğeri

Açıklama

Bir dil oluşumu olup exit() işlevine eşdeğerdir.