dio_fcntl

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_fcntlBelirtilen dosya tanıtıcısı üzerinde komut çalıştırır

Açıklama

dio_fcntl ( resource $dt , int $komut [, mixed $değiştirgeler ] ) : mixed

dio_fcntl() işlevi, dt dosya tanıtıcısı üzerinde komut ile belirtilen işlemi yapar. Bazı komutların gerektirdiği ek değiştirgeler değiştirgeler değiştirgesinde belirtilebilir.

Değiştirgeler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

komut

Aşağıdaki işlemlerden biri belirtilebilir:

  • F_SETLK - Dosya kilidi tanımlar veya siler. Kilit başka bir süreç tarafından tutulmuşsa işlev -1 ile döner.

  • F_SETLKW - F_SETLK gibidir, farklı olarak, kilit başka bir süreç tarafından tutulmuşsa kilit serbest kalıncaya kadar bekler.

  • F_GETLK - Birileri kilidin tutulmasını engelliyorsa dio_fcntl() işlevi (yukarıda açıklandığı gibi) bir ilişkisel dizi ile döner. Hiçbir engelleme anahtarı yoksa "tür" olarak F_UNLCK atanır.

  • F_DUPFD - değiştirgeler değerine eşit veya büyük dosya tanıtıcılarından en küçük numaralısını bulur ve bunu döndürür.

  • F_SETFL - Dosya tanıtıcılarının seçeneklerini değiştirgeler ile belirtilen değere ayarlar; bunlar, O_APPEND, O_NONBLOCK veya O_ASYNC olabilir. O_ASYNC kullanmak için PCNTL eklentisini kullanmanız gerekir.

değiştirgeler

değiştirgeler bir ilişkisel dizi olup, komut olarak F_SETLK veya F_SETLLW belirtildiğinde aşağıdaki anahtarlar belirtilebilir:

  • "start" - kilidin başlangıç konumu

  • "length" - kilitli alanın boyu; sıfır, dosyanın sonuna kadar demektir.

  • "wenth" - l_start'ın göreli olduğu yer: SEEK_SET, SEEK_END ve SEEK_CUR olabilir.

  • "type" - kilit türü: F_RDLCK (okuma kilidi), F_WRLCK (yazma kilidi) veya F_UNLCK (kilidi aç) olabilir.

Dönen Değerler

C çağrısının sonucu ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir kilidin atanması ve silinmesi

<?php

$fd 
dio_open('/dev/ttyS0'O_RDWR);

if (
dio_fcntl($fdF_SETLK, Array("type"=>F_WRLCK)) == -1) {
   
// dosya tanıtıcısı kilitli görünüyor
   
echo "Kilit kaldırılamadı. Başka bir süreç tarafından tutuluyor.";
} else {
   echo 
"Kilit başarıyla atandı/silindi";
}

dio_close($fd);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.