dio_read

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_readBir dosya tanıtıcısından baytları okur

Açıklama

dio_read ( resource $dt [, int $uzunluk = 1024 ] ) : string

dio_read() işlevi, dt dosya tanıtıcısını okur ve uzunluk baytını döndürür.

Değiştirgeler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

uzunluk

Okunacak baytların sayısı. Belirtilmezse, dio_read() işlevi veriyi 1K'lık bloklar halinde okur.

Dönen Değerler

dt'den okunan baytlarla döner.

Ayrıca Bakınız

  • dio_write() - Veriyi (uzunluğunu isteğe bağlı olarak kırparak) dosya tanıtıcısına yazar