dio_write

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_write Veriyi (uzunluğunu isteğe bağlı olarak kırparak) dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

dio_write ( resource $dt , string $veri [, int $uzunluk = 0 ] ) : int

dio_write() işlevi veri'nin uzunluk bayta kadarlık bölümünü dt dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

veri

Yazılacak veri.

uzunluk

Bayt cinsinden, yazılacak verinin uzunluğu. Belirtilmezse, verinin tamamı dosya tanıtıcısına yazılır.

Dönen Değerler

dt dosya tanıtıcısına yazılan baytların sayısı.

Ayrıca Bakınız

  • dio_read() - Bir dosya tanıtıcısından baytları okur