disk_free_space

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

disk_free_spaceDizindeki kullanılabilir bayt sayısını döndürür

Açıklama

disk_free_space ( string $dizin ) : float

Belirtilen dizinin bulunduğu dosya sistemi veya disk bölümünün kullanılabilir toplam boyunu bayt cinsinden döndürür.

Değiştirgeler

dizin

Bir dosya sisteminin veya disk bölümünün bir dizini.

Bilginize:

Bir dizin yerine bir dosya verildiği takdirde işlevin davranışı belirsizdir ve kullanılan işletim sistemine ve PHP sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Dönen Değerler

Hata oluşmuşsa FALSE, yoksa kullanılabilir toplam bayt sayısını bir gerçek sayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - disk_free_space() örneği

<?php
// $df kök dizin altındaki kullanılabilir toplam bayt sayısını içerir
$df disk_free_space("/");

// Windows üzerinde:
disk_free_space("C:");
disk_free_space("D:");
?>

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Ayrıca Bakınız