dirname

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

dirnameBelirtilen dosya yolunun dizin bileşenini döndürür

Açıklama

dirname ( string $yol ) : string

Belirtilen dosya yolunun dizin bileşenini döndürür.

Değiştirgeler

yol

Dosya yolu.

Dizin ayırma karakteri olarak Windows üzerinde hem bölü ( / ) hem de ters bölü ( \ ) çizgisi kullanılabilirken diğer ortamlarda sadece bölü ( / ) çizgisi kullanılabilir.

Dönen Değerler

Dizin ismini döndürür. yol değiştirgesi hiç bölü çizgisi içermiyorsa, içinde bulunulan dizin anlamında tek bir nokta ('.') döner. Aksi takdirde yol dizgesi son /bileşeni kaldırılarak döndürülülür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 dirname() ikil olarak güvenilirdir.
4.0.3 dirname() POSIX uyumlu oldu.

Örnekler

Örnek 1 - dirname() örneği

<?php
$yol 
"/etc/passwd";
$dizin dirname($yol); // $dizin = "/etc"
?>

Notlar

Bilginize:

PHP 4.3.0'dan beri, eski işlevselliğin boş bir dizge döndürdüğü durumda dirname() çoğunlukla bir bölü çizgisi veya bir nokta döndürmektedir.

Şu örneği ele alalım:

<?php

// PHP 4.3.0 öncesi
dirname('c:/');       // '.' döner

// PHP 4.3.0 sonrası
dirname('c:/x');      // 'c:\' döner
dirname('c:/Temp/x'); // 'c:/Temp' döner
dirname('/x');        // '\' döner

?>

Ayrıca Bakınız

  • basename() - Dosya yolunun dosya ismi bileşenini döndürür
  • pathinfo() - Bir dosya yolu hakkında bilgi döndürür
  • realpath() - Normalleştirilmiş mutlak dosya yolunu döndürür