dl

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

dlBelirtilen PHP eklentisini çalışma anında yükler

Açıklama

dl ( string $kütüphane ) : int

Kütüphane dosyası kütüphane değiştirgesi ile belirtilen PHP eklentisini yükler.

Belli bir eklentinin yüklü olup olmadığını sınamak için, hem yerleşik (php.ini ile yüklenen) hem de devingen olarak (dl() ile) yüklenen eklentileri bulan extension_loaded() işlevini kullanın.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 6.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Değiştirgeler

eklenti

Bu değiştirge ile eklentinin platforma özgü kütüphane dosyasının ismi belirtilir. Örneğin sockets eklentisini Windows platformunda yüklemek için php_sockets.dll ismini kullanmak gerekirken Unix platformlarında sockets.so kullanmak gerekir (bir paylaşımlı modül olarak derlenmişse).

Eklentinin yükleneceği dizin platforma göre değişiklik gösterir:

Windows - php.ini içinde açıkça belirtilmemişse, eklenti öntanımlı olarak c:\php4\extensions\ dizininden yüklenir.

Unix - php.ini içinde açıkça belirtilmemişse, öntanımlı eklenti dizinin yeri şunlara bağlıdır:

  • PHP'nin --enable-debug seçeneği ile derlenip derlenmediği;
  • PHP'nin (deneysel) ZTS (Zend Thread Safety) desteği ile derlenip derlenmediği;
  • geçerli yerleşik ZEND_MODULE_API_NO sabiti (Zend yerleşik modülü API numarası; genelde API modülünün değişiklik tarihidir. 20010901 gibi).
Bu durumlar hesaba katılarak eklentilerin öntanımlı yeri şöyle saptanır: <kurulum-dizini>/lib/php/extensions/ <debug/no-debug>-<zts/non-zts>-ZEND_MODULE_API_NO. Örnek: /usr/local/php/lib/php/extensions/debug-non-zts-20010901 veya /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20010901.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Eğer modül yükleme işlevsel değilse (enable_dl ile iptal edilmiş veya php.ini içinde safe_mode etkin kılınmışsa) bir E_ERROR iletisi çıktılanıp çalışma durdurulur. Eğer işlev, kütüphane yüklenemediğinden dolayı başarısız olursa bir E_WARNING iletisi çıktılayarak FALSEdöndürür.

Örnekler

Örnek 1 - dl() örnekleri

<?php
// Platforma göre eklenti yüklemek
if (!extension_loaded('sqlite')) {
    if (
strtoupper(substr(PHP_OS03)) === 'WIN') {
        
dl('php_sqlite.dll');
    } else {
        
dl('sqlite.so');
    }
}

// PHP 4.3.0 ve sonrası için PHP_SHLIB_SUFFIX sabiti de kullanılabilir
if (!extension_loaded('sqlite')) {
    
$prefix = (PHP_SHLIB_SUFFIX === 'dll') ? 'php_' '';
    
dl($prefix 'sqlite.' PHP_SHLIB_SUFFIX);
}
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Artık CLI, CGI ve Embed hariç tüm SAPI'lerde bir E_DEPRECATED üretiliyor.

Notlar

Bilginize:

dl() işlevi çok evreli HTTP sunucularında desteklenmez. Böyle bir ortamda çalışıyorsanız php.ini içinde extensions deyimini kullanın. Ancak, CGI ve CLI sürümleri bundan etkilenmez.

Bilginize:

PHP 5'ten beri, dl() işlevinin CLI dışında kullanımı önerilmemektidir. Yerine Eklenti Yükleme Yönergelerini kullanın.

Bilginize:

PHP 6'dan beri bu işlev CLI, CGI ve embed dışında kalan tüm SAPI'lerde kaldırılmıştır.

Bilginize:

dl() işlevinin değiştirgesi Unix platformlarında harf büyüklüğüne duyarlıdır.

Bilginize: Bu işlev, PHP güvenli kipte çalışırken iptal edilir.

Ayrıca Bakınız