error_get_last

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

error_get_lastSon oluşan hata hakkında bilgi verir

Açıklama

error_get_last ( void ) : array

Son oluşan hata hakkında bilgi verir.

Dönen Değerler

Son oluşan hata hakkındaki bilgileri "type", "message", "file" ve "line" anahtarlı bir ilişkisel dizi olarak döndürür. Henüz bir hata oluşmamışsa NULL döner.

Örnekler

Örnek 1 - error_get_last() örneği

<?php
echo $a;
print_r(error_get_last());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [type] => 8
    [message] => Undefined variable: a
    [file] => C:\WWW\index.php
    [line] => 2
)

Ayrıca Bakınız