error_log

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

error_logBir yerlere bir hata iletisi gönderir

Açıklama

error_log ( string $ileti [, int $günlük_türü = 0 [, string $hedef [, string $ek_başlıklar ]]] ) : bool

Bir hata iletisini, HTTP sunucusunun hata günlüğüne, bir TCP portuna veya bir dosyaya gönderir.

Değiştirgeler

ileti

Günlüğe kaydedilecek hata iletisi.

günlük_türü

Hata iletilerinin nereye gönderileceğini belirler. Olası günlük türleri şunlardır:

error_log() günlük türleri
0 error_log yönergesinin değerine bağlı olarak, ileti ya işletim sisteminin sistem günlük kayıtları mekanizması kullanılarak PHP'nin sistem günlüğüne ya da bir dosyaya gönderilir.
1 ileti, hedef değiştirgesinde belirtilen eposta adresine gönderilir. Dördüncü, ek_başlıklar değiştirgesinin kullanıldığı tek günlük türü budur.
2 Artık bir seçenek değildir.
3 ileti, hedef dosyasına eklenir. ileti dizgesinin sonuna satırsonu karakteri özdevinimli olarak eklenir.
4 ileti doğrudan SAPI günlükleme mekanizmasına gönderilir.

hedef

Bu değiştirgenin değeri yukarıda açıklanan günlük_türü değiştirgesine bağlıdır.

ek_başlıklar

günlük_türü değiştirgesinde 1 belirtildiğinde kullanılır. Bu günlük türü mail() işlevinin kullandığı iç işlevi kullanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.7 günlük_türü değiştirgesi kullanılabilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - error_log() örnekleri

<?php
// Veritabanına bağlanamazsak sunucunun hata günlüğüne bir bildirim gönderir.
if (!Ora_Logon($username$password)) {
    
error_log("Oracle database not available!"0);
}

// FOO'nun dışına çıkmışsak yöneticiye bir eposta ile durumu bildirelim
if (!($foo allocate_new_foo())) {
    
error_log("Büyük bir sorun var, FOO'nun dışına çıktık!"1,
               
"[email protected]");
}

// error_log() işlevini çağırmanın başka bir yolu:
error_log("Herşeyi yüzüne gözüne bulaştırdın!"3,
          
"/var/tmp/herkes_hata_yapar.log");
?>