fbsql_blob_size

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

fbsql_blob_sizeGet the size of a BLOB

Açıklama

fbsql_blob_size ( string $blob_handle [, resource $link_identifier ] ) : int

Returns the size of the given BLOB.

Değiştirgeler

blob_handle

A BLOB handle, returned by fbsql_create_blob().

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns the BLOB size as an integer, or FALSE on error.

Ayrıca Bakınız