fbsql_change_user

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_change_userChange logged in user of the active connection

Açıklama

fbsql_change_user ( string $user , string $password [, string $database [, resource $link_identifier ]] ) : bool

fbsql_change_user() changes the logged in user of the specified connection. If the new user and password authorization fails, the current connected user stays active.

Değiştirgeler

user

The new user name.

password

The new user password.

database

If specified, this will be the default or current database after the user has been changed.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.