fbsql_clob_size

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

fbsql_clob_sizeGet the size of a CLOB

Açıklama

fbsql_clob_size ( string $clob_handle [, resource $link_identifier ] ) : int

Returns the size of the given CLOB.

Değiştirgeler

clob_handle

A CLOB handle, returned by fbsql_create_clob().

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns the CLOB size as an integer, or FALSE on error.

Ayrıca Bakınız