fbsql_close

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_closeClose FrontBase connection

Açıklama

fbsql_close ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Closes the connection to the FrontBase server that's associated with the specified link identifier.

Using fbsql_close() isn't usually necessary, as non-persistent open links are automatically closed at the end of the script's execution.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 fbsql_close() example

<?php
$link 
fbsql_connect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
echo 
"Connected successfully";
fbsql_close($link);
?>

Ayrıca Bakınız