fbsql_insert_id

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_insert_idGet the id generated from the previous INSERT operation

Açıklama

fbsql_insert_id ([ resource $link_identifier ] ) : int

Gets the id generated from the previous INSERT operation which created a DEFAULT UNIQUE value.

Bilginize:

The value of the FrontBase SQL function fbsql_insert_id() always contains the most recently generated DEFAULT UNIQUE value, and is not reset between queries.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns the ID generated from the previous INSERT query, or 0 if the previous query does not generate an DEFAULT UNIQUE value.

If you need to save the value for later, be sure to call this function immediately after the query that generates the value.

Ayrıca Bakınız