fbsql_hostname

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_hostnameGet or set the host name used with a connection

Açıklama

fbsql_hostname ( resource $link_identifier [, string $host_name ] ) : string

Gets or sets the host name used with a connection.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

host_name

If provided, this will be the new connection host name.

Dönen Değerler

Returns the current host name used for the connection.

Ayrıca Bakınız