fbsql_list_dbs

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_list_dbsList databases available on a FrontBase server

Açıklama

fbsql_list_dbs ([ resource $link_identifier ] ) : resource

Return a result pointer containing the databases available from the current fbsql daemon. Use the fbsql_tablename() to traverse this result pointer.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns a result pointer or FALSE on error.

Örnekler

Örnek 1 fbsql_list_dbs() example

<?php
$link 
fbsql_connect('localhost''myname''secret');
$db_list fbsql_list_dbs($link);

while (
$row fbsql_fetch_object($db_list)) {
    echo 
$row->Database "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

database1
database2
database3
...

Bilginize:

The above code would just as easily work with fbsql_fetch_row() or other similar functions.

Ayrıca Bakınız