fbsql_list_fields

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_list_fieldsList FrontBase result fields

Açıklama

fbsql_list_fields ( string $database_name , string $table_name [, resource $link_identifier ] ) : resource

Retrieves information about the given table.

Değiştirgeler

database_name

The database name.

table_name

The table name.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns a result pointer which can be used with the fbsql_field_xxx functions, or FALSE on error.

Hatalar/İstisnalar

A string describing the error will be placed in $phperrmsg, and unless the function was called as @fbsql() then this error string will also be printed out.

Örnekler

Örnek 1 fbsql_list_fields() example

<?php
$link 
fbsql_connect('localhost''myname''secret');

$fields fbsql_list_fields("database1""table1"$link);
$columns fbsql_num_fields($fields);

for (
$i 0$i $columns$i++) {
    echo 
fbsql_field_name($fields$i) . "\n";;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

field1
field2
field3
...

Ayrıca Bakınız