fbsql_list_tables

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_list_tablesList tables in a FrontBase database

Açıklama

fbsql_list_tables ( string $database [, resource $link_identifier ] ) : resource

Returns a result pointer describing the database.

Değiştirgeler

database

The database name.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns a result pointer which can be used with the fbsql_tablename() function to read the actual table names, or FALSE on error.

Ayrıca Bakınız