fbsql_password

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_passwordGet or set the user password used with a connection

Açıklama

fbsql_password ( resource $link_identifier [, string $password ] ) : string

Get or set the user password used with a connection.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

password

If provided, this will be the new connection password.

Dönen Değerler

Returns the current password used for the connection.

Ayrıca Bakınız