fbsql_username

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_usernameGet or set the username for the connection

Açıklama

fbsql_username ( resource $link_identifier [, string $username ] ) : string

Get or set the username used for the connection.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

username

If provided, this is the new username to set.

Dönen Değerler

Returns the current username used with the connection, as a string.

Ayrıca Bakınız