fclose

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fcloseAçık bir dosya tanıtıcısını kapatır

Açıklama

fclose ( resource $dt ) : bool

dt ile ilişkilendirilmiş dosya kapatılır.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Basit bir fclose() örneği

<?php

$dt 
fopen('birdosya.txt''r');

fclose($dt);

?>

Ayrıca Bakınız

  • fopen() - Bir dosya veya URL'yi açar
  • fsockopen() - Bir internet veya Unix alan soketi bağlantısı açar