feof

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

feofBir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar

Açıklama

feof ( resource $dt ) : bool

Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

Dönen Değerler

Eğer dosya sonu (EOF) saptanmışsa veya bir hata oluşmuşsa (soketin zaman aşımına uğraması gibi) TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Notlar

Uyarı

fsockopen() tarafından açılmış bir bağlantı sunucu tarafından kapatılmamışsa, feof() işlevi bir zaman aşımı oluşuncaya kadar bekler ve TRUE döndürür. Öntanımlı zaman aşımı süresi 60 saniyedir. Bu değeri değiştirmek için stream_set_timeout() işlevini kullanabilirsiniz.

Uyarı

Eğer belirtilen dosya tanıtıcısı geçersizse feof() başarısız olup TRUE döndürceğinden sonsuz bir döngü oluşabilir.

Örnek 1 - Geçersiz dosya tanıtıcılı feof() örneği

<?php
// Dosya okunamazsa veya yoksa fopen işlevi FALSE döndürür
$file = @fopen("olmayan_dosya""r");

// fopen FALSE döndürdüğünden bir uyarı çıktılanır
// ve burada sonsuz döngü oluşur.
while (!feof($file)) {
}

fclose($file);
?>