get_cfg_var

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_cfg_varBelirtilen PHP yönergesinin değerini döndürür

Açıklama

get_cfg_var ( string $yönerge ) : string

Belirtilen PHP yapılandırma yönergesininin değerini döndürür.

Bu işlev, PHP yapılandırılırken kullanılan yapılandırma seçeneklerini döndürmediği gibi Apache yapılandırma dosyasını da okumaz.

Sistemin bir yapılandırma dosyası kullanıp kullanmadığını cfg_file_path yönergesinin değerine bakarak öğrenebilirsiniz. Bir değer atanmışsa yapılandırma dosyası kullanılıyordur.

Değiştirgeler

yönerge

Yapılandırma yönergesinin ismi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE, aksi takdirde belirtilen PHP yapılandırma yönergesinin değerini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Dizi değerli yapılandırma yönergelerinin değerlerinin döndürülmesi sağlandı.

Ayrıca Bakınız

  • ini_get() - Bir yapılandırma yönergesinin değerini döndürür
  • ini_get_all() - Tüm yapılandırma yönergelerini döndürür