ini_get

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ini_getBir yapılandırma yönergesinin değerini döndürür

Açıklama

ini_get ( string $yönerge ) : string

Belirtilen yapılandırma yönergesinin değerini döndürür.

Değiştirgeler

yönerge

yapılandırma yönergesinin ismi.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda ve NULL değerler için boş bir dizge, aksi takdirde yapılandırma yönergesinin değeri ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - ini_get() örnekleri

<?php
/*
php.ini dosyamız şu ayarları içeriyor:

display_errors = On
register_globals = Off
post_max_size = 8M
*/

echo 'display_errors = ' ini_get('display_errors') . "\n";
echo 
'register_globals = ' ini_get('register_globals') . "\n";
echo 
'post_max_size = ' ini_get('post_max_size') . "\n";
echo 
'post_max_size+1 = ' . (ini_get('post_max_size')+1) . "\n";
echo 
'post_max_size (bayt olarak) = ' return_bytes(ini_get('post_max_size'));

function 
return_bytes($val) {
    
$val trim($val);
    
$last strtolower($val[strlen($val)-1]);
    switch(
$last) {
        
// 'G' birimi PHP 5.1.0 sürümünden beri var.
        
case 'g':
            
$val *= 1024;
        case 
'm':
            
$val *= 1024;
        case 
'k':
            
$val *= 1024;
    }

    return 
$val;
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

display_errors = 1
register_globals = 0
post_max_size = 8M
post_max_size+1 = 9
post_max_size (bayt olarak) = 8388608

Notlar

Bilginize: Mantıksal değerleri sorgularken

Bir mantıksal ini değeri olarak off, boş bir dizge veya "0" olarak dönerken, on değeri "1" olarak dönecektir. Bu işlev ayrıca yönergenin değerini birebir dizge olarak da döndürebilir.

Bilginize: Bellek miktarı değerlerini sorgularken

upload_max_filesize yönergesinde olduğu gibi pek çok bellek miktarı değeri, php.ini dosyasında kısa gösterimleriyle saklanabilir. ini_get() işlevi, yönergenin değeri olarak değerin tamsayı karşılığını değil, php.ini dosyasında saklandığı haliyle dizge değerini döndürür. Bu bakımdan, bu değer üzerindeki aritmetik işlemler beklenen sonuçları vermeyebilir. Yukarıdaki örnekte, kısa gösterimi bayt cinsinden bir değere dönüştürmenin yolu gösterilmektedir.

Ayrıca Bakınız

  • get_cfg_var() - Belirtilen PHP yönergesinin değerini döndürür
  • ini_get_all() - Tüm yapılandırma yönergelerini döndürür
  • ini_restore() - Bir yapılandırma yönergesine eski değerini atar
  • ini_set() - Bir yapılandırma yönergesine değer atar