get_current_user

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_current_userPHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür

Açıklama

get_current_user ( void ) : string

Betik sahibininin kullanıcı ismini döndürür.

Dönen Değerler

Kullanıcı ismi bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - get_current_user() örneği

<?php
echo 'Betiğin sahibi: ' get_current_user();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Betiğin sahibi: SYSTEM

Ayrıca Bakınız

  • getmyuid() - PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Geçerli sayfanın son değişiklik zamanını döndürür