get_defined_constants

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

get_defined_constantsTüm sabitlerin isimlerini ve değerlerini içeren bir ilişkisel dizi döndürür

Açıklama

get_defined_constants ([ bool $sınıfla ] ) : array

Tanımlı olan tüm sabitlerin isimlerini ve değerlerini içeren bir ilişkisel dizi döndürür. Eklentilerce oluşturulanların yanında define() işleviyle tanımlananları da döndürür.

Değiştirgeler

sınıfla

TRUE belirtildiği takdirde, dizinin içerdiği sabitler dizinin ilk anahtarlarının altında sınıflandırılırlar.

<?php
define
("SABİT"1);
print_r(get_defined_constants(true));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [internal] => Array
    (
      [E_ERROR] => 1
      [E_WARNING] => 2
      [E_PARSE] => 4
      [E_NOTICE] => 8
      [E_CORE_ERROR] => 16
      [E_CORE_WARNING] => 32
      [E_COMPILE_ERROR] => 64
      [E_COMPILE_WARNING] => 128
      [E_USER_ERROR] => 256
      [E_USER_WARNING] => 512
      [E_USER_NOTICE] => 1024
      [E_ALL] => 2047
      [TRUE] => 1
    )

  [pcre] => Array
    (
      [PREG_PATTERN_ORDER] => 1
      [PREG_SET_ORDER] => 2
      [PREG_OFFSET_CAPTURE] => 256
      [PREG_SPLIT_NO_EMPTY] => 1
      [PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE] => 2
      [PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE] => 4
      [PREG_GREP_INVERT] => 1
    )

  [user] => Array
    (
      [SABİT] => 1
    )

)

Dönen Değerler

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 sınıfla değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - get_defined_constants() örneği

<?php
print_r
(get_defined_constants());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [E_ERROR] => 1
  [E_WARNING] => 2
  [E_PARSE] => 4
  [E_NOTICE] => 8
  [E_CORE_ERROR] => 16
  [E_CORE_WARNING] => 32
  [E_COMPILE_ERROR] => 64
  [E_COMPILE_WARNING] => 128
  [E_USER_ERROR] => 256
  [E_USER_WARNING] => 512
  [E_USER_NOTICE] => 1024
  [E_ALL] => 2047
  [TRUE] => 1
)

Ayrıca Bakınız