get_html_translation_table

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_html_translation_tablehtmlspecialchars() ve htmlentities() tarafından kullanılan dönüşüm tablosunu döndürür

Açıklama

get_html_translation_table ([ int $tablo = HTML_SPECIALCHARS [, int $öncelem_türü = ENT_COMPAT ]] ) : array

get_html_translation_table() işlevi, htmlspecialchars() ve htmlentities() tarafından kullanılan dahili dönüşüm tablosunu döndürür.

Bilginize:

Özel karakterler çeşitli yollarla kodlanabilir. Örneğin " karateri ", " veya &#x22 olarak kodlanabilir. get_html_translation_table() işlevi sadece en bilinenini döndürür.

Değiştirgeler

tablo

Hangi tabloyu istediğinizi HTML_ENTITIES ve HTML_SPECIALCHARS sabitlerinden biri ile belirtebilirsiniz. HTML_SPECIALCHARS öntanımlıdır.

öncelem_türü

Belirtilmesi isteğe bağlı olan bu değiştirgede tek ve çift tırnaklar için işlevin nasıl işlem yapacağı belirtilir. Öntanımlı olan ENT_COMPAT ile geriye uyumlu olarak sadece çift tırnaklar dönüştürülür, tek tırnaklara dokunulmaz. ENT_QUOTES belirtilmişse çift tırnaklara ilaveten tek tırnaklar da dönüştürülür. ENT_NOQUOTES belirtilirse ne tek ne de çift tırnaklar dönüştürülür.

Dönen Değerler

Dönüşüm tablosunu bir dizi olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Dönüşüm tablosu örneği

<?php
$trans 
get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
$str "Hallo & <Frau> & Krämer";
$encoded strtr($str$trans);

echo 
$encoded;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hallo &amp; &lt;Frau&gt; &amp; Kr&auml;mer

Ayrıca Bakınız