htmlentities

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

htmlentitiesDönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir

Açıklama

htmlentities ( string $dizge [, int $öncelem_türü = ENT_COMPAT [, string $karküm [, bool $çifte_kodlama = true ]]] ) : string

HTML öğesi olarak bir karşılığı bulunan tüm karakterleri dönüştürmesi dışında htmlspecialchars() işlevi gibidir.

Bu işlev ile dönüştürülen bir dizgeyi eski haline getirmek için html_entity_decode() işlevini kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

öncelem_türü

htmlspecialchars() gibi seçimlik öncelem_türü değiştirgesi ile çift ve tek tırnaklar için işlevin nasıl davranacağını belirleyebilirsiniz. ENT_COMPAT öntanımlı olmak üzere şu üç sabitten biri belirtilebilir:

Olası öncelem_türü sabitleri
Sabit İsmi Açıklama
ENT_COMPAT Sadece çift tırnaklar dönüştürülür, tek tırnaklara dokunulmaz.
ENT_QUOTES Çift tırnaklara ilaveten tek tırnaklar da dönüştürülür.
ENT_NOQUOTES Ne tek ne de çift tırnaklar dönüştürülür.

karküm

Dönüşümde kullanılacak karakter kümesi. ISO-8859-1 öntanımlıdır.

Aşağıdaki karakter kümeleri PHP 4.3.0 ve sonrasında desteklenmektedirr.

Desteklenen karakter kümeleri
Karakter kümesi Takma adı Açıklama
ISO-8859-1 ISO8859-1 Batı Avrupa, Latin-1
ISO-8859-15 ISO8859-15 Doğu Avrupa, Latin-9. Euro işaretini ekler, Fransızca ve Fince harfler Latin-1'de (ISO-8859-1) yoktur.
UTF-8   ASCII uyumlu 8 bitlik çok baytlı Evrenkod.
cp866 ibm866, 866 DOS'a özgü Kril karakter kümesi. Bu karakter kümesi 4.3.2'den beri desteklenmektedir.
cp1251 Windows-1251, win-1251, 1251 Windows'a özgü Kril karakter kümesi. Bu karakter kümesi 4.3.2'den beri desteklenmektedir.
cp1252 Windows-1252, 1252 Doğu Avrupa için Windows'a özgü karakter kümesi.
KOI8-R koi8-ru, koi8r Rusça. Bu karakter kümesi 4.3.2'den beri desteklenmektedir.
BIG5 950 Geleneksel Çince, aslında Tayvan'da kullanılır.
GB2312 936 Basitleştirilmiş Çince, ulusal standart karakter kümesi.
BIG5-HKSCS   Geleneksel Çince, Hong Kong eklentisi ile Big5.
Shift_JIS SJIS, 932 Japonca.
EUC-JP EUCJP Japonca.

Bilginize: Bunlardan başka karakter kümesi tanınmaz ve yerlerine ISO-8859-1 kullanılır.

çifte_kodlama

Bu değiştirgede FALSE belirtilirse zaten kodlanmış HTML öğeleri tekrar kodlanmaz. Öntanımlı olarak herşey dönüştürülür.

Dönen Değerler

Dönüştürülen dizge.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.3 çifte_kodlama değiştirgesi eklendi.
4.1.0 karküm değiştirgesi eklendi.
4.0.3 öncelem_türü değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - htmlentities() örneği

<?php
$str 
"<b>Tek</b> bir 'tırnak'";

// Çıktısı: &lt;b&gt;Tek&lt;/b&gt; bir 'tırnak'
echo htmlentities($str);

// Çıktısı: &lt;b&gt;Tek&lt;/b&gt; bir &#039;quote&#039;
echo htmlentities($strENT_QUOTES);
?>

Ayrıca Bakınız

  • html_entity_decode() - Dönüştürülebilecek tüm HTML öğelerini karakter haline getirir
  • get_html_translation_table() - htmlspecialchars ve htmlentities tarafından kullanılan dönüşüm tablosunu döndürür
  • htmlspecialchars() - Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • nl2br() - Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
  • urlencode() - Dizgeye URL kodlaması uygular