hash_hmac

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_hmacHMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir

Açıklama

hash_hmac ( string $algo , string $veri , string $anahtar [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir.

Değiştirgeler

algo

Özetleme algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" ve benzerleri)

veri

Özetlenecek ileti.

anahtar

HMAC ileti özetinin üretiminde kullanılacak paylaşımlı gizli anahtar.

ham_çıktı

TRUE olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (FALSE) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti özetini, ham_çıktı için TRUE belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - hash_hmac() örneği

<?php
echo hash_hmac('ripemd160',
    
'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.''çokgizli');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

f23fd9908400e8fa4b388a7228c6aa686bbdf74e

Ayrıca Bakınız

  • hash() - Bir ileti özeti üretir
  • hash_init() - Ardışık özetleme bağlamını ilklendirir
  • hash_hmac_file() - Bir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir