hash

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hashBir ileti özeti üretir

Açıklama

hash ( string $algo , string $veri [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

Bir ileti özeti üretir.

Değiştirgeler

algo

Özetleme algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" ve benzerleri)

veri

Özeti çıkarılacak ileti.

ham_çıktı

TRUE olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (FALSE) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti özetini, ham_çıktı için TRUE belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 Tiger algoritması artık en-kıymetli-bayt-önde bayt sıralamasını kullanmaktadır. Aşağıdaki örneğe bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - hash() örneği

<?php
echo hash('ripemd160''Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

5397ae847c5c30e0ca3d8b2f3b3f71fd6be383bd

Örnek 2 PHP-5.4 öncesi tiger algoritmalarını PHP-5.4 ve sonrası ile hesaplamak

<?php
function old_tiger($data ""$width=192$rounds 3) {
    return 
substr(
        
implode(
            
array_map(
                function (
$h) {
                    return 
str_pad(bin2hex(strrev($h)), 16"0");
                },
                
str_split(hash("tiger192,$rounds"$datatrue), 8)
            )
        ),
        
048-(192-$width)/4
    
);
}
echo 
hash('tiger192,3''a-string'), PHP_EOL;
echo 
old_tiger('a-string'), PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 5.3 çıktısı:

146a7492719b3564094efe7abbd40a7416fd900179d02773
64359b7192746a14740ad4bb7afe4e097327d0790190fd16

Yukarıdaki örneğin PHP 5.4 çıktısı:

64359b7192746a14740ad4bb7afe4e097327d0790190fd16
146a7492719b3564094efe7abbd40a7416fd900179d02773

Ayrıca Bakınız

  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir
  • hash_hmac() - HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir
  • hash_init() - Ardışık özetleme bağlamını ilklendirir
  • md5() - Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
  • sha1() - Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar