hash_init

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_initArdışık özetleme bağlamını ilklendirir

Açıklama

hash_init ( string $algo [, int $seçenekler = 0 [, string $anahtar = NULL ]] ) : resource

Ardışık özetleme bağlamını ilklendirir.

Değiştirgeler

algo

Özetleme algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" vb.)

seçenekler

İleti özeti üretimi için isteğe bağlı seçenekler. Şimdilik tek bir seçenek desteklenmektedir: HASH_HMAC. Bu seçenek belirtildiği takdirde, anahtar değiştirgesi de belirtilmelidir.

anahtar

seçenekler değiştirgesinde HASH_HMAC belirtildiği takdirde, HMAC özetleme yöntemi ile kullanılacak paylaşımlı gizli anahtar.

Dönen Değerler

hash_update(), hash_update_stream(), hash_update_file(), ve hash_final() işlevlerinde kullanılmak üzere bir Özetleme Bağlamı özkaynağı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Ardışık özetleme örneği

<?php
$ctx 
hash_init('md5');
hash_update($ctx'Dağ başını duman almış ');
hash_update($ctx'Gümüş dere durmaz akar.');
echo 
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

57ef7029fa14e930500d3c6d371ef12b

Ayrıca Bakınız

  • hash() - Bir ileti özeti üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir
  • hash_hmac() - HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir
  • hash_hmac_file() - Bir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir