imagecolorclosesthwb

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecolorclosesthwbEn yakın renk sıcaklığına, beyaz ve siyahlığa sahip renk indisini verir

Açıklama

imagecolorclosesthwb ( resource $resim , int $kırmızı , int $yeşil , int $mavi ) : int

Belirtilen resimdeki belirtilen renge en yakın renk sıcaklığına, beyaz ve siyahlığa sahip renk indisini döndürür.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

kırmızı

Rengin kırmızı bileşeninin değeri.

yeşil

Rengin yeşil bileşeninin değeri.

mavi

Rengin mavi bileşeninin değeri.

Dönen Değerler

En yakın renk sıcaklığına, beyaz ve siyahlığa sahip renk indisini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolorclosesthwb() örneği

<?php
$im 
imagecreatefromgif('php.gif');

echo 
'HWB: ' imagecolorclosesthwb($im116115152);

imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

HWB: 33

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık Windows'ta da kullanılabilmektedir.

Ayrıca Bakınız