imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolordeallocateBir rengi tanımsız yapar

Açıklama

imagecolordeallocate ( resource $resim , int $renk ) : bool

imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile tanımlanmış bir rengin tanıtıcısını siler.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

renk

Renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolordeallocate() örneği

<?php
$beyaz 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$beyaz);
?>

Ayrıca Bakınız