imagecolorexact

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolorexactBelirtilen rengin indisini döndürür

Açıklama

imagecolorexact ( resource $resim , int $kırmızı , int $yeşil , int $mavi ) : int

Paletli bir resimden belirtilen rengin indisini döndürür.

Eğer resmi bir dosyadan oluşturmuşsanız sadece resimde kullanılan renkler çözümlenir. Palette bulunan renklerden resimde kullanılmamış olanlar çözümlenmez.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

kırmızı

Rengin kırmızı bileşeninin değeri.

yeşil

Rengin yeşil bileşeninin değeri.

mavi

Rengin mavi bileşeninin değeri.

Dönen Değerler

Renk palette mevcut değilse -1, aksi takdirde rengin indisini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - GD logosunun renklerini öğrenelim

<?php
// Resmi belirtelim
$im imagecreatefrompng('./gdlogo.png');

$colors   = Array();
$colors[] = imagecolorexact($im25500);
$colors[] = imagecolorexact($im000);
$colors[] = imagecolorexact($im255255255);
$colors[] = imagecolorexact($im10025552);

print_r($colors);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => 16711680
    [1] => 0
    [2] => 16777215
    [3] => 6618932
)

Ayrıca Bakınız