imageconvolution

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

imageconvolutionBir konum ve katsayı ile 3x3'lük bir evrişim matrisini uygular

Açıklama

imageconvolution ( resource $resim , array $matris , float $katsayı , float $konum ) : bool

Bir konum ve katsayı ile 3x3'lük bir evrişim matrisini uygular.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

matris

Bir 3x3 matris: üç gerçel sayı içeren üç diziden oluşmuş bir dizi.

katsayı

Normalleştirme için kullanılan evrişim sonucu katsayısı.

konum

Renk konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - PHP.net logosuna kabartma etkisi vermek

<?php
$image 
imagecreatefromgif('http://www.php.net/images/php.gif');

$emboss = array(array(200), array(0, -10), array(00, -1));
imageconvolution($image$emboss1127);

header('Content-Type: image/png');
imagepng($imagenull9);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Örnek çıktısı : PHP.net logosunu kabartmak

Örnek 2 - Gauss bulanıklığı

<?php
$image 
imagecreatetruecolor(180,40);

// Resme bir yazı yazıp resmi bulanıklaştıralım
imagestring($image5108'Gaussian Blur Text'0x00ff00);
$gaussian = array(array(1.02.01.0), array(2.04.02.0), array(1.02.01.0));
imageconvolution($image$gaussian160);

// Karşılaştırma için aynı metni tekrar yazalım
imagestring($image51018'Gaussian Blur Text'0x00ff00);

header('Content-Type: image/png');
imagepng($imagenull9);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Örnek çıktısı : Gauss bulanıklığı

Notlar

Bu işlev için GD 2.1.0 veya üstü gerekir.

Ayrıca Bakınız