imagefilter

(PHP 5, PHP 7)

imagefilterBir resme bir süzgeç uygular

Açıklama

imagefilter ( resource $resim , int $süzgeç [, int $d1 [, int $d2 [, int $d3 [, int $d4 ]]]] ) : bool

imagefilter() işlevi, türü süzgeç ile belirtilen süzgeci resim resmine uygular.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

süzgeç

süzgeç şunlardan biri olabilir:

 • IMG_FILTER_NEGATE: Resimdeki tüm renkleri zıt renge dönüştürür.
 • IMG_FILTER_GRAYSCALE: Resmi gri tonlamalı hale getirir. REC.601 luma (Y') hesaplamasındaki katsayılar kullanılarak kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin ağırlıklı ortalamalarından gri tonlama elde edilir.
 • IMG_FILTER_BRIGHTNESS: Resmin parlaklığın değiştirir. Parlaklık seviyesini belirtmek için d1 değiştirgesini kullanın. Parlaklık -255 ile 255 arasındadır.
 • IMG_FILTER_CONTRAST: Resmin karşıtlık seviyesini değiştirir. Karşıtlık seviyesini belirtmek için d1 değiştirgesini kullanın.
 • IMG_FILTER_COLORIZE: Rengi sizin belirtmeniz dışında IMG_FILTER_GRAYSCALE gibidir. Kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyeleri belirtmek için sırayla d1, d2 ve d3 değiştirgelerini, alfa kanalı için de d4 değiştirgesini kullanın. Ana renklerin seviyesi 0 ile 255 arasında belirtilebilir.
 • IMG_FILTER_EDGEDETECT: Resmin kenarlarını vurgulamak için kenar algılaması kullanılır.
 • IMG_FILTER_EMBOSS: Resme kabartma uygular.
 • IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR: Resmi Gauss yöntemiyle bulanıklaştırır.
 • IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR: Resmi bulanıklaştırır.
 • IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL: Karalama taslak etkisi oluşturmak için silme işlemi uygular.
 • IMG_FILTER_SMOOTH: Resmin sert hatlarını yumuşatır. Yumuşatma seviyesini belirtmek için d1 değiştirgesini kullanın.
 • IMG_FILTER_PIXELATE: Resme mozaik etkisi verir. Mozaik boyutu için d1 mozaik etki kipini belirtmek için d2 değiştirgesini kullanın.

d1

 • IMG_FILTER_BRIGHTNESS: Parlaklık seviyesi.
 • IMG_FILTER_CONTRAST: Karşıtlık seviyesi.
 • IMG_FILTER_COLORIZE: Kırmızı bileşenin değeri.
 • IMG_FILTER_SMOOTH: Yumuşatma seviyesi.
 • IMG_FILTER_PIXELATE: Piksel cinsinden mozaik boyu.

d2

 • IMG_FILTER_COLORIZE: Yeşil bileşenin değeri.
 • IMG_FILTER_PIXELATE: Gelişkin mozaik etkisinin kullanılıp kullanılmayacağı (FALSE öntanımlıdır).

d3

 • IMG_FILTER_COLORIZE: Mavi bileşenin değeri.

d4

 • IMG_FILTER_COLORIZE: Alfa kanalı. 0-127 arasında belirtilebilir. 0 tamamen mat, 127 ise tamamen şeffaf demektir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Mozaik desteği (IMG_FILTER_PIXELATE) eklendi.
5.2.5 IMG_FILTER_COLORIZE için alfa kanalı desteği eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - imagefilter() gri tonlama örneği

<?php
$im 
imagecreatefrompng('dave.png');

if(
$im && imagefilter($imIMG_FILTER_GRAYSCALE))
{
    echo 
'Resme gri tonlama uygulandı.';

    
imagepng($im'dave.png');
}
else
{
    echo 
'Resme gri tonlama uygulanamadı.';
}

imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - imagefilter() parlaklık örneği

<?php
$im 
imagecreatefrompng('sean.png');

if(
$im && imagefilter($imIMG_FILTER_BRIGHTNESS20))
{
    echo 
'Resmin parlaklığı değişti.';

    
imagepng($im'sean.png');
    
imagedestroy($im);
}
else
{
    echo 
'Resmin parlaklığı değiştirilemedi.';
}
?>

Örnek 3 - imagefilter() renklendirme örneği

<?php
$im 
imagecreatefrompng('philip.png');

/* K, Y, M olarak 0, 255, 0 yeşildir */
if($im && imagefilter($imIMG_FILTER_COLORIZE02550))
{
    echo 
'Resim yeşertildi.';

    
imagepng($im'philip.png');
    
imagedestroy($im);
}
else
{
    echo 
'Resim yeşertilemedi.';
}
?>

Örnek 4 imagefilter() negatiflik örneği

<?php
// İşlevin taşınabilir olması için, yani imagefilter() kullanamadığımız
// durumlar için kendi negatiflik işlevimizi yazalım
function negate($im)
{
    if(
function_exists('imagefilter'))
    {
        return 
imagefilter($imIMG_FILTER_NEGATE);
    }

    for(
$x 0$x imagesx($im); ++$x)
    {
        for(
$y 0$y imagesy($im); ++$y)
        {
            
$index imagecolorat($im$x$y);
            
$rgb imagecolorsforindex($index);
            
$color imagecolorallocate($im255 $rgb['red'], 
                       
255 $rgb['green'], 255 $rgb['blue']);

            
imagesetpixel($im$x$y$color);
        }
    }

    return(
true);
}

$im imagecreatefromjpeg('kalle.jpg');

if(
$im && negate($im))
{
    echo 
'Resmin negatifi başarıyla elde edildi.';

    
imagejpeg($im'kalle.jpg'100);
    
imagedestroy($im);
}
else
{
    echo 
'Resmin negatifi elde edilemedi.';
}
?>

Örnek 5 imagefilter() mozaikleştirme örneği

<?php
// PHP logosunu yükleyelim, farkları göstermek için bize iki resim lazım
$logo1 imagecreatefrompng('./php.png');
$logo2 imagecreatefrompng('./php.png');

// Üzerinde farkları göstermek için bir tuval oluşturalım
$output imagecreatetruecolor(imagesx($logo1) * 2imagesy($logo1));

// Her örneğe 3 piksellik mozaikleştirme uygulayalım
imagefilter($logo1IMG_FILTER_PIXELATE3);
imagefilter($logo2IMG_FILTER_PIXELATE3true);

// Farkları çıktı resminde karıştıralım
imagecopy($output$logo10000imagesx($logo1) - 1,
                                       
imagesy($logo1) - 1);
imagecopy($output$logo2imagesx($logo2), 000,
           
imagesx($logo2) - 1imagesy($logo2) - 1);
imagedestroy($logo1);
imagedestroy($logo2);

// Farkları çıktılayalım
header('Content-Type: image/png');
imagepng($output);
imagedestroy($output);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnel çıktısı: imagefilter() mozaikleştirme

Notlar

Ayrıca Bakınız