imagecreatefrombmp

(PHP 7 >= 7.2.0)

imagecreatefrombmpBir dosya veya URL'den yeni bir resim oluşturur.

Açıklama

imagecreatefrombmp ( string $filename ) : resource

imagecreatefrombmp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

filename

Path to the BMP image.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 Convert an BMP image to a PNG image using imagecreatefrombmp()

<?php
// Load the BMP file
$im imagecreatefrombmp('./example.bmp');

// Convert it to a PNG file with default settings
imagepng($im'./example.png');
imagedestroy($im);
?>