imagecreate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecreateYeni bir paletli resim oluşturur

Açıklama

imagecreate ( int $genişlik , int $yükseklik ) : resource

imagecreate() işlevi, boyutları belirtilen boş resmi oluşturur ve onun için bir resim tanıtıcısı döndürür.

Boş resim oluşturmak için imagecreatetruecolor() işlevini kullanmanızı öneriyoruz.

Değiştirgeler

genişlik

Resmin genişliği.

yükseklik

Resmin yüksekliği.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir resim tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir GD resim akımı oluşturup bir resim çıktılamak

<?php
header
("Content-type: image/png");
$im = @imagecreate(11020)
    or die(
"GD resim akımı ilklendirilemedi");
$artalan imagecolorallocate($im000);
$önalan imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$önalan);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagecreate.png

Ayrıca Bakınız