Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Dosya sistemi ve akımlar ile ilgili yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
allow_url_fopen "1" PHP_INI_ALL PHP <= 4.3.4'te PHP_INI_ALL. PHP < 6'da PHP_INI_SYSTEM. PHP 4.0.4'ten beri kullanılabilmektedir.
allow_url_include "0" PHP_INI_ALL PHP 5'te PHP_INI_SYSTEM. PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
user_agent NULL PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
from "" PHP_INI_ALL  
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

allow_url_fopen boolean

Bu seçenek, dosyalar gibi URL nesnelerine erişimi mümkün kılan fopen URL sarmalayıcılarını etkinleştirir. HTTP ve FTP protokollerini kullanarak uzak dosyalara erişmek için öntanımlı sarmalayıcılar mevcuttur. zlib gibi bazı eklentilerle ek sarmalayıcılar devreye sokulabilir.

Bilginize:

Bu yönergeye güvenlik sebebiyle sadece php.ini içinde atama yapılabilmektedir.

Bilginize:

Bu yönerge PHP 4.0.3 sürümünün hemen ardından devreye girmiştir. PHP 4.0.3 ve önceki sürümlerde bu özellik sadece derleme sırasında --disable-url-fopen-wrapper yapılandırma seçeneği ile iptal edilebilmekteydi.

Uyarı

PHP 4.3.0 ve öncesi Windows sürümlerinde, uzak dosyalara erişimi desteklemeyen işlevler: include, include_once, require, require_once ve GD ve Resim İşlevleri eklentisinin imagecreatefromXXX işlevleri.

allow_url_include boolean

Bu yönerge, fopen URL sarmalayıcılarını şu işlevlerde kullanabilmeyi mümkün kılar: include, include_once, require ve require_once.

Bilginize:

Bu yönerge allow_url_fopen yönergesinin 'On' olmasını gerektirir.

user_agent string

PHP için gönderilecek kullanıcı aracısını tanımlar.

default_socket_timeout integer

Soketlere dayalı akımlar için öntanımlı zaman aşımı (saniye cinsinden).

Bilginize: Bu yönerge PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

from string

Anonim FTP parolasını (eposta adresi) tanımlamak için kullanılır.

auto_detect_line_endings boolean

'On' atandığı takdirde, PHP hangi tür satırsonu karakteri (Unix, MS-DOS veya Macintosh) kullanıldığını saptamak için fgets() ve file() işlevlerinde veriyi inceler.

PHP'nin Mac sistemleriyle birlikte çalışabilirliğini sağlar ama öntanımlı değeri Off'tur, çünkü ilk satıra bakarak satırsonu kuralını belirlemeye çalışmak çok az da olsa başarımı düşürücü etki yapar ve ayrıca Unix sistemlerinde öğe ayracı olarak satırbaşı karakteri kullananlar açısından geriye doğru uyumluluğu ortadan kaldırır.

Bilginize: Bu yönerge PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.