ini_restore

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ini_restoreBir yapılandırma yönergesine eski değerini atar

Açıklama

ini_restore ( string $yönerge ) : void

Belirtilen yapılandırma yönergesine eski değeri atanır.

Değiştirgeler

yönerge

Yönergenin ismi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ini_restore() örneği

<?php
$setting 
'y2k_compliance';

echo 
'\'' $setting '\' yönergesinin şu anki değeri: ' ini_get($setting), PHP_EOL;

ini_set($settingini_get($setting) ? 1);
echo 
'\'' $setting '\' yönergesinin yeni değeri: ' ini_get($setting), PHP_EOL;

ini_restore($setting);
echo 
'\'' $setting '\' yönergesinin özgün değeri: ' ini_get($setting), PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'y2k_compliance' yönergesinin şu anki değeri: 1
'y2k_compliance' yönergesinin yeni değeri: 0
'y2k_compliance' yönergesinin özgün değeri: 1

Ayrıca Bakınız

  • ini_get() - Bir yapılandırma yönergesinin değerini döndürür
  • ini_get_all() - Tüm yapılandırma yönergelerini döndürür
  • ini_set() - Bir yapılandırma yönergesine değer atar