ini_set

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ini_setBir yapılandırma yönergesine değer atar

Açıklama

ini_set ( string $yönerge , string $değer ) : string

Belirtilen yapılandırma yönergesine belirtilen değeri atar. Bu ayarlama betiğinizin çalışma süresince geçerli kalır, betik sonlandığında eski değer geçerli olur.

Değiştirgeler

yönerge

ini_set() işlevi ile tüm yapılandırma yönergelerine değer atanamaz. Mevcut yapılandırma yönergelerinin listesini eklerde bulabilirsiniz.

değer

Yönergeye atanacak yeni değer.

Dönen Değerler

Atama işlemi başarılı olursa eski değer, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir INI yönergesine değer atamak

<?php
echo ini_get('display_errors');

if (!
ini_get('display_errors')) {
    
ini_set('display_errors'1);
}

echo 
ini_get('display_errors');
?>

Ayrıca Bakınız