is_uploaded_file

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

is_uploaded_fileBir dosya HTTP POST üzerinden karşıya yüklenebilecekse bunu söyler

Açıklama

is_uploaded_file ( string $dosyaismi ) : bool

dosyaismi ile belirtilen dosya HTTP POST üzerinden karşıya yüklenebiliyorsa TRUE döndürür. Yetkisiz kullanıcıların /etc/passwd gibi üzerinde işlem yapmalarının yasak olduğu dosyaları betik üzerinden dışarı göndermelerine engel olmaya yardımcı olur.

Bir dosyanın karşıya yüklenmesi ile dosya içeriğinin kullanıcıya veya aynı sistem üzerindeki diğer kullanıcılara ifşa edilmesini sağlayacak şeyleri yapma şansı doğacaksa bu sınamalar oldukça önem kazanır.

İşlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için is_uploaded_file() işlevi $_FILES['userfile']['tmp_name'] gibi bir değiştirgeye ihtiyaç duyar - istemcilerin makinesinde karşıya yüklenen dosyanın ismi $_FILES['userfile']['name'] çalışmaz.

Değiştirgeler

dosyaismi

Sınanacak dosyanın ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_uploaded_file() örneği

<?php

if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
   echo 
$_FILES['userfile']['name'] ." dosyası başarıyla karşıya yüklendi.\n";
   echo 
"Dosya içeriği:\n";
   
readfile($_FILES['userfile']['tmp_name']);
} else {
   echo 
"Saldırısı olasılığı: ";
   echo 
"'"$_FILES['userfile']['tmp_name'] . "' ";
   echo 
"dosyası karşıya yüklenmek isteniyor.";
}

?>

Ayrıca Bakınız