move_uploaded_file

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

move_uploaded_fileKarşıya yüklenen bir dosyayı yeni bir yere taşır

Açıklama

move_uploaded_file ( string $dosyaismi , string $hedef ) : bool

Bu işlev, dosyaismi ile belirtilen dosyanın karşıya yüklenen geçerli bir dosya olduğundan emin olduktan sonra (PHP'nin HTTP POST mekanizması ile karşıya yüklenen bir dosya ise) dosyayı hedef ile belirtilen adrese taşır.

Bir dosyanın karşıya yüklenmesi ile dosya içeriğinin kullanıcıya veya aynı sistem üzerindeki diğer kullanıcılara ifşa edilmesini sağlayacak şeyleri yapma şansı doğacaksa bu sınamalar oldukça önem kazanır.

Değiştirgeler

dosyaismi

Karşıya yüklenen dosyanın ismi.

hedef

Dosyanın taşınacağı adres.

Dönen Değerler

Eğer dosyaismi karşıya yüklenen geçerli bir dosya değilse işlem gerçekleşmez ve işlev FALSE ile döner.

Eğer dosyaismi karşıya yüklenen geçerli bir dosya ise fakat bir sebeple taşınamıyorsa işlem gerçekleşmez ve işlev FALSE ile dönerken ek olarak bir uyarı çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - Çok sayıda dosyanın karşıya yüklenmesi

<?php
$uploads_dir 
'/uploads';
foreach (
$_FILES["pictures"]["error"] as $key => $error) {
    if (
$error == UPLOAD_ERR_OK) {
        
$tmp_name $_FILES["pictures"]["tmp_name"][$key];
        
$name $_FILES["pictures"]["name"][$key];
        
move_uploaded_file($tmp_name"$uploads_dir/$name");
    }
}
?>

Notlar

Bilginize:

move_uploaded_file() işlevi safe_mode ve open_basedir yönergelerinden etkilenir. Bununla birlikte, karşıya yüklenecek dosyaların hedef'e taşınmasına izin verilmesinden dolayı yapılacak işlem bu sınırlamalarla çelişir. move_uploaded_file() işlevi, karşıya yüklenecek dosyaların sadece PHP üzerinden taşınmasına izin vererek işlemin güvenliğini sağlar.

Uyarı

Hedefte bir dosya varsa üzerine yazılır.

Ayrıca Bakınız