mb_ereg_replace

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_replaceÇok baytlı karakter destekli düzenli ifade yer değiştirmesi yapar

Açıklama

mb_ereg_replace ( string $şablon , string $yeni , string $dizge [, string $seçenek = "msr" ] ) : string

dizge içinde şablon eşleştirilmeye çalışılır, eşleşen parça yenisi ile değiştirilir.

Değiştirgeler

sablon

Düzenli ifade olarak şablon.

sablon içinde çok baytı karakterler kullanılabilir.

yeni

Yerleştirilecek metin.

dizge

İçinde şablonun aranacağı dizge.

seçenek
Eşleştirme koşulu seçenek değiştirgesi ile belirtilebilir. i belirtilmişse harf büyüklüğü dikkate alınmaz. x belirtilmişse boşluk karakterleri dikkate alınmaz. m belirtilmişse eşleşme çok satırlı kipte gerçekleştirilir ve '.' içine satırsonu karakteri dahil edilir. p belirtilmişse POSIX kipi etkin olur ve satırsonu karakteri normal karakter olarak ele alınır. e belirtilmişse yeni değiştirgesi bir PHP ifadesi olarak değerlendirilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda elde edilen dizgeyle aksi takdirde FALSE ile döner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Uyarı

Güvenilmez girdilerle çalışırken e değiştiricisini asla kullanmayın. Özdevinimli önceleme yapılmayacaktır (preg_replace() işlevinde olduğu gibi). Bunu dikkate almazsanız, büyük olasılıkla uygulamanızda uzaktan kod çalıştırma açıkları oluşacaktır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_eregi_replace() - Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı karakter destekli düzenli ifade yer değiştirmesi yapar