Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

mbstring yapılandırma yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
mbstring.language "neutral" PHP_INI_ALL PHP <= 5.2.6'de PHP_INI_PERDIR.
mbstring.detect_order NULL PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.http_input "pass" PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.http_output "pass" PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.internal_encoding NULL PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.script_encoding NULL PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.substitute_character NULL PHP_INI_ALL PHP 4.0.6'dan beri kullanılabilmektedir.
mbstring.func_overload "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.6'ya kadar PHP_INI_PERDIR , sonrasında PHP_INI_SYSTEM. PHP 7.2.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir..
mbstring.encoding_translation "0" PHP_INI_PERDIR PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
mbstring.http_output_conv_mimetypes "^(text/|application/xhtml\+xml)" PHP_INI_ALL PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
mbstring.strict_detection "0" PHP_INI_ALL PHP 5.1.2'den beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mbstring.language string

Mbstring modülünde kullanılan öntanımlı ulusal dil ayarı (NLS). Bu yönerge, php.ini dosyasında kendinden sonra tanımlanması gereken mbstring.internal_encoding yönergesini özdevinimli ve sihirli olarak etkin kılar.

mbstring.encoding_translation boolean

HTTP sorgularında girdi kodlamasını algılayıp dahili karakter kodlamasına dönüştüren şeffaf karakter kodlama süzgecini etkin kılar.

mbstring.internal_encoding string
Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.6.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Öntanımlı dahili karakter kodlamasını tanımlar.

PHP 5.6 ve sonrasında bu boş bıraklımalı ve yerine default_charset kullanılmalıdır.

mbstring.http_input string
Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.6.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Öntanımlı HTTP girdi karakter kodlamasını tanımlar.

PHP 5.6 ve sonrasında bu boş bıraklımalı ve yerine default_charset kullanılmalıdır.

mbstring.http_output string
Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.6.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Öntanımlı HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar (çıktı, dahili karakter kodlamasından HTTP çıktı karakter kodlamasına dönüştürülerek çıktılanır).

PHP 5.6 ve sonrasında bu boş bıraklımalı ve yerine default_charset kullanılmalıdır.

mbstring.detect_order string

Öntanımlı karakter kodlaması algılama sırasını tanımlar. Ayrıca bakınız: mb_detect_order().

mbstring.substitute_character string

Geçersiz karakter kodlaması yerine kullanılacak karakteri tanımlar. Desteklenen değerler için mb_substitute_character() işlevine bakın.

mbstring.func_overload string
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Mbstring taydaşları tarafından sağlanan tek baytlık işlevlerin yerine özdevinimli olarak mbstring işlevlerinin kullanılmasını sağlar. Daha ayrınılı bilgi için İşlevlerin Aşırı Yüklenme Özelliği bölümüne bakınız.

Bu atama sadece php.ini dosyasından değiştiilebilir.

mbstring.http_output_conv_mimetypes string

mbstring.strict_detection boolean

Kesin kodlama algılaması etkin kılınır.

» HTML 4.01 belirtimine göre, tarayıcıların, bir formdan sayfada kullanılandan farklı bir karakter kodlaması ile veri göndermelerine izin verilmektedir. Tarayıcılar tarafından kullanılan karakter kodlamasının saptanması hakkında bilgi edinmek için mb_http_input() işlevine bakınız.

Günümüz tarayıcıları bir HTML sayfanın karakter kodlamasını kabul edilebilir bir doğrulukta tahmin edebiliyor olsalar da, Content-Type HTTP başlığının charset değiştirgesine header() işleviyle veya default_charset INI yönergesiyle uygun bir değer atamak daha iyidir.

Örnek 1 - php.ini ayar örnekleri

; Öntanımlı dili belirtin.
mbstring.language    = Neutral; öntanımlıdır; belli bir dil yoktur (UTF-8)
mbstring.language    = Turkish; öntanımlı dil Türkçe
mbstring.language    = Japanese; öntanımlı dil Japonca

;; Öntanımlı dahili kodlamasını tanımlayın.
;; Önemli: PHP'de çalışan bir karakter kodlaması belirtin
mbstring.internal_encoding  = UTF-8 ; Dahili kodlama UTF-8

;; HTTP girdi kodlaması dönüşümü etkindir.
mbstring.encoding_translation = On

;; Öntanımlı HTTP girdi karakter kodlamasını tanımlayın.
;; Önemli: Betik, http_input ayarını değiştiremez.
mbstring.http_input      = pass  ; Dönüşüm yok.
mbstring.http_input      = auto  ; HTTP girdisi özdevinimli
      ; "auto" mbstring.language atamasına göre genişletilir.
mbstring.http_input      = SJIS  ; HTTP girdisi SJIS olur
mbstring.http_input      = UTF-8,SJIS,EUC-JP ; Sıralama belirtir

;; Öntanımlı HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlayın.
mbstring.http_output     = pass  ; Dönüşüm yok.
mbstring.http_output     = UTF-8  ; HTTP çıktı kodlaması UTF-8

;; Öntanımlı kodlama algılama sırasını belirtin.
mbstring.detect_order     = auto  ; Algılama sırası özdevinimli
mbstring.detect_order     = ASCII,JIS,UTF-8,SJIS,EUC-JP ; Sıralama belirtir

;; Öntanımlı geçersiz karakter ikame karakteri
mbstring.substitute_character = 12307  ; Bir Evrenkodlu değer
mbstring.substitute_character = none  ; Karakter basılmaz
mbstring.substitute_character = long  ; Uzun, örnek: U+3000,JIS+7E7E

Örnek 2 - EUC-JP kullanıcıları için php.ini ayarları

;; Çıktı Tamponlaması kapalı
output_buffering   = Off

;; HTTP başlık karakter kümesi
default_charset    = EUC-JP

;; Öntanımlı dil: Japonca
mbstring.language = Japanese

;; HTTP girdi kodlaması dönüşümü etkin
mbstring.encoding_translation = On

;; HTTP girdi kodlaması dönüşümü: özdevinimli
mbstring.http_input  = auto

;; HTTP çıktısı EUC-JP'ye dönüştürülür
mbstring.http_output = EUC-JP

;; Dahili kodlama EUC-JP'dir
mbstring.internal_encoding = EUC-JP

;; Geçersiz karakter basılmaz
mbstring.substitute_character = none

Örnek 3 - SJIS kullanıcıları için php.ini ayarları

;; Çıktı Tamponlaması etkin
output_buffering   = On

;; çıktı dönüşümünü mb_output_handler yapar
output_handler    = mb_output_handler

;; HTTP başlık karakter kümesi
default_charset   = Shift_JIS

;; Öntanımlı dil: Japonca
mbstring.language = Japanese

;; HTTP girdi kodlaması dönüşümü: özdevinimli
mbstring.http_input = auto

;; HTTP çıktısı SJIS'e dönüştürülür
mbstring.http_output = SJIS

;; Dahili kodlama EUC-JP'dir
mbstring.internal_encoding = EUC-JP

;; Geçersiz karakter basılmaz
mbstring.substitute_character = none