mb_ereg

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_eregDüzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir

Açıklama

mb_ereg ( string $şablon , string $dizge [, array $sonuç ] ) : int

Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir.

Değiştirgeler

şablon

Aranacak şablon.

dizge

Şablonun aranacağı dizge.

sonuç

Eşleşen dizgeyi içeren dizge.

Dönen Değerler

Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle çalıştırır ve eşleşme sağlanırsa 1 döndürür. İsteğe bağlı olan sonuç değiştirgesi belirtilmişse eşleşen alt dizge sonuç değiştirgesine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülür. Boş dizgeyle eşleşme halinde işlev 1 değeriyle döner. Eğer bir eşleşme bulunamazsa veya bir hata oluşursa FALSEdöner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_eregi() - Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular