mb_list_encodings

(PHP 5, PHP 7)

mb_list_encodingsDesteklenen kodlamaların tamamını bir dizi olarak döndürür

Açıklama

mb_list_encodings ( void ) : array

Desteklenen kodlamaların tamamını içeren bir dizi döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Sayısal indisli bir dizi döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Bu işlev herhangi bir hata vermez.

Örnekler

Örnek 1 - mb_list_encodings() örneği

<?php

print_r
(mb_list_encodings());

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => pass
  [1] => auto
  [2] => wchar
  [3] => byte2be
  [4] => byte2le
  [5] => byte4be
  [6] => byte4le
  [7] => BASE64
  [8] => UUENCODE
  [9] => HTML-ENTITIES
  [10] => Quoted-Printable
  [11] => 7bit
  [12] => 8bit
  [13] => UCS-4
  [14] => UCS-4BE
  [15] => UCS-4LE
  [16] => UCS-2
  [17] => UCS-2BE
  [18] => UCS-2LE
  [19] => UTF-32
  [20] => UTF-32BE
  [21] => UTF-32LE
  [22] => UTF-16
  [23] => UTF-16BE
  [24] => UTF-16LE
  [25] => UTF-8
  [26] => UTF-7
  [27] => UTF7-IMAP
  [28] => ASCII
  [29] => EUC-JP
  [30] => SJIS
  [31] => eucJP-win
  [32] => SJIS-win
  [33] => JIS
  [34] => ISO-2022-JP
  [35] => Windows-1252
  [36] => ISO-8859-1
  [37] => ISO-8859-2
  [38] => ISO-8859-3
  [39] => ISO-8859-4
  [40] => ISO-8859-5
  [41] => ISO-8859-6
  [42] => ISO-8859-7
  [43] => ISO-8859-8
  [44] => ISO-8859-9
  [45] => ISO-8859-10
  [46] => ISO-8859-13
  [47] => ISO-8859-14
  [48] => ISO-8859-15
  [49] => EUC-CN
  [50] => CP936
  [51] => HZ
  [52] => EUC-TW
  [53] => BIG-5
  [54] => EUC-KR
  [55] => UHC
  [56] => ISO-2022-KR
  [57] => Windows-1251
  [58] => CP866
  [59] => KOI8-R
)