mb_ord

(PHP 7 >= 7.2.0)

mb_ordGet code point of character

Açıklama

mb_ord ( string $str [, string $encoding ] ) : int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

str

encoding

Dönen Değerler

Returns a code point of character başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • mb_chr() - Get a specific character
  • ord() - Karakterin ASCII değerini döndürür